Touch for Health

Kinesiologie is de leer van de beweging. Het is een holistische benadering om de balans in het lichaam te herstellen. Kinesiologie maakt gebruik van spiertesten. De spierbeweging vindt plaats door overbrenging van een zenuwprikkel. Indien door een emotionele of lichamelijke reden er een stoornis optreed in de zenuwgeleiding zal de spierspanning verminderen. Van dit gegeven wordt gebruik gemaakt in de toegepaste kinesiologie.

Het lichaam is in staat informatie door te geven aan de spieren. Bijvoorbeeld informatie over een overgevoeligheid voor een bepaalde stof of over andere onbalansen in het lichaam. Door middel van diverse correctie methoden, zoals meridiaancorrectie of accupressuurpunten, is het mogelijk de balans te herstellen.

De stress release technieken, welke ontwikkeld zijn door Wayne Topping, worden gebruikt bij diverse onbalansen die stress gerelateerd zijn. U kunt hierbij denken aan een burn out of depressies etc. Het doel van de behandeling is de cirkel van stress te doorbreken en inzicht te krijgen over het eigen handelen. Hiervoor bestaan diverse technieken.